« Back to Naruto Shippuden: The Two Saviors - Episode 161 - Surname is Sarutobi! Given Name, Konohamaru!