« Back to Naruto Shippuden: The Two Saviors - Episode 174 - Tale of Naruto Uzumaki