« Back to Naruto Shippuden: Season 17 - Episode 352 - Kakashi: Shadow of the ANBU Black Ops – The Rogue Ninja Orochimaru