« Back to Naruto Shippuden: Season 17 - Episode 378 - The Ten Tails' Jinchuriki