« Back to Naruto Shippuden: Season 17 - Episode 477 - Naruto and Sasuke