« Back to Naruto Shippuden: Season 17 - Episode 479 - Naruto Uzumaki!!