« Back to Naruto Shippuden: Season 17 - Episode 480 - Naruto and Hinata