« Back to Naruto Shippuden: Season 17 - Episode 487 - Naruto Shippuden, Sasuke’s Story: Sunrise, Part 4: The Ketsuryugan