« Back to Naruto Shippuden: The Guardian Shinobi Twelve - Episode 69 - Despair