« Back to Naruto Shippuden: Hidan and Kakuzu - Episode 88 - Wind Style: Rasen Shuriken!