« Back to Naruto Season 1 - Episode 9 - Kakashi: Sharingan Warrior!