« Back to PriPri Chi-chan!! - Episode 29 - Joy! It's Yuka's Birthday!