« Back to Shiratori Reiko - Episode 10 - Goodbye, Tetsuya-kun...