« Back to Teekyu 3 - Episode 32 - Rashomon with Senpai