« Back to Tenchi Muyo! Tenchi Universe - Episode 24 - No Need for Ryoko